Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 11/1/2012 16:21

Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi

Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi

(GD&TĐ) - Hỏi: Xin quý báo cho biết: Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi được hiểu là như thế nào, xin cho biết cụ thể?

(GD&TĐ) - Hỏi: Tôi là một giáo viên mầm non của huyện Đông Anh, Hà Nội. Tại các cuộc họp giao ban, cô hiệu trưởng thường xuyên nhắc nhở các giáo viên chúng tôi cần giáo dục, dạy dỗ các cháu theo tiêu chí của Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi; trong khi đó điều kiện về cơ sở vật chất của nhà trường vẫn còn thiếu thốn. Xin quý báo cho biết: Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi được hiểu là như thế nào, xin cho biết cụ thể?

- (thaihaidpt@gmail.com).

(ảnh minh họa: Internet)
(ảnh minh họa: Internet)

Trả lời:

Theo Quy định về Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi ban hành kèm theo Thông tư số 23/2010/TT – BGDĐT ngày 22 tháng 7 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Văn bản này quy định về Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi, bao gồm: Nội dung Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi, trách nhiệm của cơ quan quản lý giáo dục và cơ sở giáo dục mầm non trong việc thực hiện Bộ chuẩn.

Mục đích ban hành Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi:

Thứ nhất: Hỗ trợ thực hiện chương trình giáo dục mầm non nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục, chuẩn bị tâm thế cho trẻ em 5 tuổi vào lớp 1. Cụ thể: Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi là cơ sở để cụ thể hóa mục tiêu, nội dung chăm sóc, giáo dục, lựa chọn và điều chỉnh hoạt động chăm sóc, giáo dục cho phù hợp với trẻ em mẫu giáo 5 tuổi. Mặt khác, Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi còn là cơ sở để xây dựng bộ công cụ theo dõi đánh giá sự phát triển của trẻ em mẫu giáo 5 tuổi.

Thứ hai: Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi là căn cứ để xây dựng chương trình, tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn các bậc cha mẹ và cộng đồng trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ em 5 tuổi nhằm nâng cao nhận thức về sự phát triển của trẻ em. Trên cơ sở đó, tạo sự thống nhất trong chăm sóc, giáo dục trẻ giữa nhà trường, gia đình và xã hội.

Từ chuẩn được hiểu là những mong đợi mà trẻ em 5 tuổi biết và có thể làm được. Nội dung Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi bao gồm: Các chuẩn thuộc lĩnh vực phát triển thể chất; tình cảm và quan hệ xã hội; ngôn ngữ, giao tiếp và chuẩn thuộc lĩnh vực phát triển nhận thức.

Chi tiết bạn có thể xem tại điều 5, 6, 7, 8 chương II Quy định này được đăng tải trên Website của Bộ Giáo dục và Đào tạo www.moet.gov.vn./.

Báo GD&TĐ Online