Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 9/1/2014 09:07

Bình Định: Quy hoạch mạng lưới trường, lớp học

GD&TĐ - UBND tỉnh Bình Định vừa có quyết định quy hoạch mạng lưới trường, lớp học mầm non và phổ thông của ngành GD&ĐT đến năm 2020. 

Theo đó, trường mầm non có tối đa không quá 7 điểm trường lẻ; quy mô không quá 15 nhóm lớp/trường, bình quân 20 – 30 HS /lớp. 

Trường tiểu học có không quá 2 điểm lẻ đối với vùng thuận lợi và 4 điểm lẻ đối với vùng miền núi, khó khăn; không quá 30 HS /lớp đối với vùng thuận lợi và 10 – 20 HS /lớp đối với vùng miền núi, khó khăn. Trường THCS có 40 lớp/trường; bình quân 40 HS /lớp đối với vùng thuận lợi và 20 – 30 HS /lớp đối với vùng miền núi, khó khăn. Trường THPT có không quá 45 lớp/trường; bình quân 40 HS /lớp. 

Hiếu Nghĩa