Bản in

Giáo dục

Thứ Hai, 20/5/2013 22:03

BCĐ quốc gia xây dựng XHHT công bố kế hoạch công tác năm 2013

BCĐ quốc gia xây dựng XHHT công bố kế hoạch công tác năm 2013

(GD&TĐ) - Chiều nay (20/5), Bộ GD&ĐT đã công bố kế hoạch công tác năm 2013 của Ban chỉ đạo (BCĐ) quốc gia xây dựng xã hội học tập (XHHT) giai đoạn 2011 – 2020.

(GD&TĐ)-Chiều nay (20/5), Bộ GD&ĐT đã công bố kế hoạch công tác năm 2013 của Ban chỉ đạo (BCĐ) quốc gia xây dựng xã hội học tập (XHHT) giai đoạn 2011 – 2020.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đây sẽ là căn cứ để các bộ ngành, cơ quan cùng phối hợp triển khai thực hiện cũng như kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020”. Kế hoạch phân công nhiệm vụ, nêu các yêu cầu cơ bản và thời gian cụ thể trong năm 2013 cho các bộ, ngành, các đơn vị triển khai thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Kế hoạch đưa ra những công việc tiếp tục phải hoàn thành trong năm 2013 ngoài một số công việc đã hoàn thành từ đầu năm đến nay. Ví dụ: Ký kết Chương trình phối hợp hoạt động thực hiện xây dựng XHHT giữa Bộ GD&ĐT với một số đơn vị; tập trung triển khai thông tin truyên truyền hoạt động xây dựng XHHT theo ngành dọc của các tổ chức được ký kết.

Xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý trung tâm cấp huyện có các chức năng giáo dục thường xuyên, dạy nghề, tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm. Xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn nội dung chi và mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020”.

Đôn đốc các địa phương hoàn thành việc kiện toàn ban chỉ đạo cấp tỉnh và kế hoạch triển khai đề án xây dựng xã hội học tập tại các địa phương. Xây dựng văn bản hướng dẫn TTHTCĐ kết hợp với TTVH-TT xã (phường)... 

Xây dựng bộ chỉ số đánh giá, công nhận các đơn vị học tập/ cộng đồng học tập; kết hợp lồng ghép với các tiêu chí giám sát, đánh giá địa phương trong việc việc thực hiện Đề án xây dựng XHHT. Biên tập và in Sổ tay hướng dẫn xây dựng XHHT, HTSĐ. Hội thảo xây dựng XHHT “Từ tầm nhìn đến hành động”. Tổ chức các đoàn kiểm tra, đánh giá về việc thực hiện đề án ở địa phương...
 

Lập Phương