Bản in

Giáo dục

Thứ Ba, 30/7/2013 20:53

Báo cáo nhận chăm sóc công trình ghi công liệt sĩ trước 9/8

Báo cáo nhận chăm sóc công trình ghi công liệt sĩ trước 9/8

(GD&TĐ) - Bộ GD&ĐT vừa có văn bản đề nghị các Sở GD&ĐT triển khai thống kê toàn bộ danh sách các công trình ghi công liệt sỹ nhận chăm sóc; tổng hợp cụ thể kết quả phân công, theo dõi chăm sóc các công trình ghi công liệt sỹ do Sở GD&ĐT đảm nhận.

(GD&TĐ) - Bộ GD&ĐT vừa có văn bản đề nghị các sở GD&ĐT triển khai thống kê toàn bộ danh sách các công trình ghi công liệt sỹ nhận chăm sóc; tổng hợp cụ thể kết quả phân công, theo dõi chăm sóc các công trình ghi công liệt sỹ do Sở GD&ĐT đảm nhận.

Đồng thời, lập báo cáo chung về công tác chỉ đạo, thực hiện, kết quả đạt được tại địa phương. Báo cáo cần phân tích, đánh giá các kết quả đã đạt được, chỉ ra các thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai chủ trương trên và kiến nghị, đề xuất.

Báo cáo kết quả thực hiện tính đến thời điểm tháng 7/2013 gửi về Bộ GD&ĐT trước ngày 9/8/2013.

Những công việc nói trên được tiến hành để có căn cứ tổng kết đánh giá công tác chăm sóc các công trình ghi công liệt sỹ trong toàn quốc và làm cơ sở báo cáo Thủ tướng.

Trước đó, thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng về việc tăng cường chăm sóc người có công với cách mạng, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ, Bộ GD&ĐT và Bộ Lao động, Thương binh – Xã hội đã thống nhất ban hành và tổ chức thực hiện Chương trình số 652/CTr-BGDĐT-BLĐTBXH về việc phối hợp chăm sóc, tu bổ nghĩa trang liệt sỹ trong phạm vi toàn quốc. Đến nay, nhiều tỉnh, thành phố đã tổ chức thực hiện các nội dung của chương trình trên.

Lập Phương