Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 9/9/2016 17:07

Bắc Ninh hướng dẫn các khoản thu, chi theo tự nguyện

Bắc Ninh hướng dẫn các khoản thu, chi theo tự nguyện

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Bắc Giang hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chi tự nguyện năm học 2016 - 2017.

Theo hướng dẫn này, trong điều kiện ngân sách nhà nước đầu tư và khoản thu học phí chưa đáp ứng được nhu cầu sửa chữa nhỏ, mua sắm trang thiết bị (bàn ghế…) phục vụ cho dạy và học, các cơ sở được phép tuyên truyền vận động phụ huynh học sinh và các tổ chức xã hội tự nguyện đóng góp, theo nguyên tắc tự nguyện, không ép buộc, không bình quân hoá mức đóng góp, thu đủ chi, để chi cho việc sửa chữa nhỏ, mua sắm bàn ghế, trang thiết bị phục vụ cho dạy và học.

Bên đóng góp không được yêu cầu bất kỳ một điều kiện nào trong việc sử dụng tiền đóng góp hưởng dịch vụ và khai thác tài sản của trường.

Với thu chi các khoản tiếp nhận tài trợ, viện trợ: Các cơ sở giáo dục được phép tiếp nhận các khoản tài trợ, viện trợ, quà biếu, cho, tặng của các tổ chức xã hội, cá nhân theo quy định

Việc may hoặc mua đồng phục cho học sinh do phụ huynh học sinh hoặc Ban dại diện cha mẹ học sinh tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

Các cơ sở giáo dục không tổ chức thực hiện thu, song phải có trách nhiệm đề xuất với cha mẹ học sinh hoặc Ban đại diện cha mẹ học sinh trong việc thiết kế mẫu, kiểu dáng, giản dị, phù hợp với lứa tuổi học sinh và văn hoá phong tục của địa phương, được hội đồng giáo dục nhà trường thống nhất, cha mẹ học sinh đồng thuận.

Khi thực hiện may hoặc mua phải dễ tìm, chất liệu phải bền đẹp, giá cả phải phù hợp, không thay đổi thường xuyên về thiết kế mẫu, kiểu dáng gây khó khăn cho phụ huynh học sinh khi thực hiện.

Lập Phương