Bản in

Giáo dục

Chủ Nhật, 4/9/2016 07:07

Bắc Giang: Nhiều yêu cầu quan trọng trước khai giảng năm học mới

Bắc Giang: Nhiều yêu cầu quan trọng trước khai giảng năm học mới

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Bắc Giang đã ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể các đơn vị về việc chuẩn bị các điều kiện và tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2016-2017.

Theo đó, trước ngày khai giảng năm học 2016-2017, các phòng GD&ĐT, các nhà trường chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương để chỉ đạo các ngành, các cấp và toàn dân tham gia vào sự nghiệp phát triển giáo dục ở địa phương; xây dựng kế hoạch năm học 2016-2017 và đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương các giải pháp phát triển giáo dục phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

Thực hiện vệ sinh trường, lớp học; tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng và sửa chữa cơ sở vật chất trường học, mua sắm bổ sung thiết bị phục vụ dạy học đảm bảo hoàn thành trước khi khai giảng năm học mới.

Tùy từng điều kiện, có thể phối hợp tổ chức tặng sách giáo khoa cho thư viện trường học, cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh diện chính sách, quan tâm tới học sinh thuộc diện chính sách (con liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật…), đảm bảo cho học sinh được hưởng đầy đủ các chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước;

Bố trí, sắp xếp đầy đủ, phân công hợp lí đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí trường học đảm bảo việc tổ chức dạy và học.

Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Công văn số 886/SGDĐT-GDTrH-GDDT ngày 11/8/2016 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn tổ chức một số hoạt động đầu năm học 2016-2017; Công văn số 846/SGD&ĐT-KHTC ngày 29/7/2016 của Sở GD&ĐT về hướng dẫn thu, quản lý và sử dụng các khoản thu trong các cơ sở giáo dục công lập năm học 2016-2017;

Công khai các khoản thu từ đầu năm học mới theo đúng quy định và thực hiện tách thu, tránh thu dồn các khoản thu cùng một lúc, chấm dứt tình trạng lạm thu dưới mọi hình thức.

Bên cạnh đó, tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện năm học 2016-2017, việc tiếp tục thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT theo Nghị quyết số 29-NQ/TW về các chủ trương phát triển giáo dục năm học 2016-2017 của tỉnh/huyện, thành phố; công tác chuẩn bị và tổ chức khai giảng năm học mới với chhủ đề năm học 2016-2017: Tổ chức tốt các hoạt động giáo dục theo mục tiêu đổi mới nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thực chất và bền vững.

Theo Sở GD&ĐT Bắc Giang