Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 11/1/2017 16:07

Bà Rịa - Vũng Tàu: Đối tượng được miễn học phí năm học 2016-2017

Bà Rịa - Vũng Tàu: Đối tượng được miễn học phí năm học 2016-2017

GD&TĐ - UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu triển khai quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập năm học 2016-2017 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Đối tượng được miễn học phí theo quy định: Thực hiện theo quy định tại Điều 7 Chương III Nghị định số 86/2015/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 4 Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH.

Bổ sung đối tượng được miễn học phí:

Học sinh trong độ tuổi phổ thông học chương trình THPT hệ Giáo dục thường xuyên tại các các cơ sở giáo dục có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;

Trẻ em học mẫu giáo, học sinh phổ thông và học sinh trong độ tuổi phổ thông học chương trình THPT hệ Giáo dục thường xuyên tại các cơ sở giáo dục có cha mẹ thuộc diện hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, hộ nghèo theo chuẩn của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Trẻ em học mẫu giáo, học sinh phổ thông và học sinh trong độ tuổi phổ thông học chương trình THPT hệ Giáo dục thường xuyên tại các cơ sở giáo dục là con hộ thoát nghèo được tiếp tục hỗ trợ các chính sách giảm nghèo thêm 2 năm tiếp theo kể từ khi có quyết định công nhận hộ thoát nghèo của ƯBND cấp xã;

Học sinh trong độ tuổi phổ thông học chương trình THPT hệ Giáo dục thường xuyên tại các cơ sở giáo dục bị mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, hộ nghèo theo chuẩn của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Trẻ em học mẫu giáo, học sinh phổ thông và học sinh trong độ tuổi phổ thông học chương trình THPT hệ Giáo dục thường xuyên tại các cơ sở giáo dục không có nguồn nuôi dưỡng thuộc một trong các trường họp quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ và các tổ chức tôn giáo trong tỉnh;

Học sinh trong độ tuổi phổ thông học chương trình THPT hệ Giáo dục thường xuyên tại các cơ sở giáo dục là con của hạ sĩ quan và binh sĩ, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng vũ trang nhân dân theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư liên tịch số 20/2012/TTLT-BQP-BTC của Liên Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 88/2011/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với gia đình hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ;

Trẻ em học mẫu giáo, học sinh phổ thông và học sinh trong độ tuổi phổ thông học chương trình THPT hệ Giáo dục thường xuyên đang học tập tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn huyện Côn Đảo và có hộ khẩu thường trú tại huyện Côn Đảo hoặc có đăng ký tạm trú có thời hạn trên địa bàn huyện Cồn Đảo từ 6 tháng trở lên;

Học sinh trong độ tuổi phổ thông học chương trình THPT hệ Giáo dục thường xuyên tại các tại các cơ sở giáo dục là người dân tộc thiếu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn.

Cụ thể:

Người dân tộc thiểu số rất ít người bao gồm: La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự, Ngái, Chứt, Lô Lô, Mảng, cống, Cờ Lao, Bố Y, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, BRâu, ơ Đu;

Vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn được xác định theo các văn bản quy định tại phụ lục của Thông tư Liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Trẻ em học mẫu giáo, học sinh phổ thông và học sinh trong độ tuối phổ thông học chương trình THPT hệ Giáo dục thường xuyên tại các cơ sở giáo dục là người dân tộc thiểu số đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ở vùng có Điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khănế Vùng có Điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn được xác định theo các văn bản quy định hiện hành;

Học sinh, sinh viên của huyện Côn Đảo đang theo học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học và phải có hộ khẩu thường trú tại huyện Côn Đảo. Mức học phí được miễn bằng với mức học phí quy định đối với các chương trình giáo dục đại trà của các trường công lập. Phòng Nội vụ- Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Côn Đảo chịu trách nhiệm thanh toán kinh phí này cho đối tượng thụ hưởng.

Lập Phương