Bản in

Giáo dục

Thứ Bảy, 24/8/2013 15:36

4 nhiệm vụ trọng tâm công tác HSSV, y tế trường học

4 nhiệm vụ trọng tâm công tác HSSV, y tế trường học

(GD&TĐ) - Năm học 2013 – 2013, công tác học sinh - sinh viên (HSSV), hoạt động ngoại khóa và y tế trường học sẽ chú trọng thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm.

(GD&TĐ) - Năm học 2013 – 2013, công tác học sinh - sinh viên (HSSV), hoạt động ngoại khóa và y tế trường học sẽ chú trọng thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03/CT-TW của Bộ Chính trị.

Thực hiện có hiệu quả các nội dung xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực trong mỗi nhà trường và cơ sở giáo dục; Tăng cường công tác giáo dục pháp luật và các qui chế, qui định về GD&ĐT, góp phần hình thành thế hệ công dân hiểu, nắm vững và tự giác chấp hành pháp luật.

Nghiên cứu, rà soát nội dung, hình thức triển khai công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV, kiềm chế và phấn đấu không còn hiện tượng bạo lực học đường, các hành vi thiếu văn hóa trong HSSV. Tăng cường công tác giáo dục toàn diện và quản lý HSSV.

Chú trọng và tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị, văn hóa truyền thống, lòng yêu nước, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng thực hành, ý thức trách nhiệm xã hội. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, công tác chăm sóc sức khỏe.

Chú trọng công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học; Giáo dục an toàn giao thông, phòng chống bạo lực, tệ nạn xã hội, tai nạn thương tích, đuối nước, dịch bệnh đối với HSSV.

Đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên làm công tác HSSV, tư tưởng, văn hóa, thể dục, thể thao và y tế trường học. Đẩy mạnh việc triển khai thành lập bộ máy chuyên trách thực hiện công tác HSSV tại các cơ sở GD&ĐT.

Trong những nhiệm vụ cụ thể, Bộ GD&ĐT nhấn mạnh đẩy mạnh công tác phòng chống tai nạn đuối nước; triển khai các mô hình thí điểm dạy bơi cho học sinh (chú trọng khối tiểu học); quan tâm đầu tư và huy động xã hội hóa xây dựng các bể bơi phù hợp cho HSSV.

Cùng với đó, chú trọng đến việc xây dựng, sử dụng và bảo quản các công trình cấp nước và vệ sinh trong trường học, đảm bảo mục tiêu đến năm 2015, 100% các trường mầm non, trường phổ thông (các điểm trường chính) có công trình cấp nước và nhà tiêu hợp vệ sinh...

Lập Phương

TIN LIÊN QUAN