Bản in

Giáo dục

Thứ Bảy, 25/1/2014 16:36

296 ngành CĐ không đảm bảo điều kiện giảng viên cơ hữu

296 ngành CĐ không đảm bảo điều kiện giảng viên cơ hữu

GD&TĐ - Hôm nay (25/1), Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga đã ký công văn số 454 thông báo kết quả rà soát ngành CĐ trong trường đại học.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, thống kê các cơ sở đào tạo trình độ đại học theo công văn số 2061/BGDĐT-GDĐH ngày 29/3/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thông báo dừng tuyển sinh đối với các ngành trình độ đại học không đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 2 của Thông tư số 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011 (Thông tư 08).

Đối với các ngành trình độ cao đẳng (danh sách xem tại đây ), được mở ngành theo quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc theo quy định tại khoản 2 Điều 3 của Thông tư 08, không đáp ứng điều kiện quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3 của Thông tư số 08, cơ sở đào tạo được tạm thời tiếp tục tuyển sinh, tổ chức đào tạo theo thẩm quyền quy định tại Quy chế đào tạo.

Đồng thời cơ sở đào tạo có trách nhiệm lập kế hoạch củng cố, bổ sung đội ngũ giảng viên cơ hữu.

Chậm nhất trước ngày 31/12/2014, các cơ sở đào tạo lập báo cáo theo quy định tại công văn số 2061/BGDĐT-GDĐH ngày 29/3/2013 gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sau ngày 31/12/2014, những ngành không có báo cáo hoặc không bổ sung được đội ngũ giảng viên cơ hữu theo quy định sẽ bị xử lý theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 7 của Thông tư 08.

PV