Giáo dục

Cử giáo viên giám sát học sinh chấp hành an toàn giao thông

Cử giáo viên giám sát học sinh chấp hành an toàn giao thông

GD&TĐ - Theo kế hoạch triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông năm học 2014 - 2015 của Sở GD&ĐT Bắc Giang, Sở này sẽ cử cán bộ, giáo viên giám sát việc chấp hành luật về an toàn giao thông của học sinh, sinh viên trên các tuyến đường.