Giáo dục

Đổi mới của GD – ĐT hợp với ý Đảng, lòng dân

Đổi mới của GD – ĐT hợp với ý Đảng, lòng dân

GD&TĐ - Trao đổi với phóng viên báo Giáo dục & Thời đại, nhiều cử tri ngoài ngành Giáo dục đã bày tỏ sự tâm đắc của mình trước những đổi mới của GD-ĐT trong thời gian qua. Những đổi mới đó là phù hợp với thực tiễn khác quan và hợp với ý Đảng, lòng dân.