Giáo dục

Bộ GD&ĐT yêu cầu báo cáo thực hiện các chính sách hỗ trợ học sinh

Bộ GD&ĐT yêu cầu báo cáo thực hiện các chính sách hỗ trợ học sinh

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT có nhiệm vụ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức nghiên cứu, tích hợp các chính sách hiện hành thành hệ thống chính sách đáp ứng yêu cầu thiết yếu tối thiểu của người nghèo, người cận nghèo về GD-ĐT, trình Thủ tướng xem xét ban hành các Quyết định.