Giáo dục

Bộ GD&ĐT đưa tiêu chuẩn ISO vào quản lý chất lượng

Bộ GD&ĐT đưa tiêu chuẩn ISO vào quản lý chất lượng

GD&TĐ - Trong hai ngày 30 – 31/10/2014, tại Hà Nội, Vụ Pháp chế (Bộ GD&ĐT) tổ chức lớp tập huấn Kỹ thuật soạn thảo văn bản, hợp nhất văn bản Quy phạm pháp luật, nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.