Giáo dục

“Quả ngọt” với Thông tư 30

“Quả ngọt” với Thông tư 30

GD&TĐ - Chỉ sau một học kỳ triển khai cách đánh giá mới với học sinh tiểu học, những thay đổi đã thấy rõ tại Trường tiểu học xã Thanh Luông (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).