Giáo dục

Hà Tĩnh: Chi tiết phương thức nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển

Hà Tĩnh: Chi tiết phương thức nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển

GD&TĐ - Để tạo điều kiện cho thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào ĐH, CĐ năm 2016 trong các đọt xét tuyển, Sở GD&ĐT Hà Tình thông báo các địa điểm hỗ trợ thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến và địa điểm các Bưu cục để thí sinh đăng ký xét tuyển qua đường Bưu điện .

Hà Nội tựu trường sớm nhất 1/8

Hà Nội tựu trường sớm nhất 1/8

GD&TĐ - UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố.

Bến Tre: Dự thảo các khoản thu năm học 2016 - 2017

Bến Tre: Dự thảo các khoản thu năm học 2016 - 2017

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Bến Tre yêu cầu phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở tham gia góp ý nội dung hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh năm học 2016-2017.