Giáo dục

Chính phủ đề ra nhiệm vụ, giải pháp phát triển GD - ĐT năm 2015

Chính phủ đề ra nhiệm vụ, giải pháp phát triển GD - ĐT năm 2015

GD&TĐ - Tại phiên khai mạc Quốc hội sáng nay (20/10), báo cáo Quốc hội về tình hình kinh tế, xã hội năm 2014 của Chính phủ, trong các đột phá chiến lược có nội dung về giáo dục - đào tạo; đồng thời, chính phủ đưa ra các mục tiêu, giải pháp phát triển GD - ĐT, khoa học công nghệ trong năm 2015.