Giáo dục bốn phương

Giáo dục trẻ em sớm ở Trung Quốc: Chìa khóa chuyển đổi nền kinh tế

Giáo dục trẻ em sớm ở Trung Quốc: Chìa khóa chuyển đổi nền kinh tế

GD&TĐ - Trẻ nông thôn thiếu vắng sự nuôi dưỡng giáo dục của cha mẹ khi di cư ra thành thị làm việc. Các trung tâm GD trẻ em sớm (tiếp nhận trẻ từ 6 tháng đến 3 tuổi) được kì vọng bù lấp GD cho trẻ em và chuẩn bị nền tảng tốt hơn cho việc học tập sau này nhằm nâng cao đồng đều trình độ đội ngũ nhân lực đáp ứng chuyển đổi nền kinh tế của Trung Quốc.