Bản in

Gia đình

Thứ Năm, 12/1/2017 01:00

Gia đình Tổng thống Obama trong 8 năm qua ảnh

Gia đình Tổng thống Obama trong 8 năm qua ảnh

Trong suốt 8 năm qua, gia đình Tổng thống Obama đã có nhiều kỉ niệm bên nhau trong mỗi dịp riêng tư nói chung và các sự kiện chính thức.

Theo Kiến Thức