Gia đình

Bố ruột kề bên, bé sẽ có tương lai tốt hơn

Bố ruột kề bên, bé sẽ có tương lai tốt hơn

Một nghiên cứu vừa công bố của các nhà khoa học thuộc Đại học Kinh tế London, Anh đã cho thấy trẻ em sẽ phát triển khỏe mạnh hơn, học tốt hơn và có công việc tốt hơn nếu ở cùng bố đẻ.