Bản in

GDTD

Thứ Ba, 29/3/2011 17:12 GMT+7

Nhiều tỉnh thống nhất danh sách ứng cử HĐND

Nhiều tỉnh thống nhất danh sách ứng cử HĐND

Ngày 28/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh Bắc Giang, Long An, Ninh Thuận, Khánh Hòa và Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2, thống nhất danh sách người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

Ngày 28/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh Bắc Giang, Long An, Ninh Thuận, Khánh Hòa và Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2, thống nhất danh sách người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

Tỉnh Bắc Giang đã thống nhất lập danh sách sơ bộ 149 người ứng cử để bầu ra 85 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVII; trong đó có 146 người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử và 3 người tự ứng cử. Trong số 149 người nói trên, nữ chiếm tỷ lệ 38,92%, người dân tộc thiểu số chiếm 24,83%, tôn giáo chiếm 3,35%, người trẻ chiếm 23,48%, người ngoài Đảng chiếm 17,44%.

Sau hội nghị, Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan và chính quyền cơ sở tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú của người ứng cử và tổ chức các hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác, nơi cư trú của người tự ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2011-2016.

Ở Long An, danh sách 100 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 trong hiệp thương lần thứ 2 giảm 15 người so với hiệp thương lần thứ nhất. Trong số 100 người ứng cử có 33 người là nữ, 14 người ngoài ngoài Đảng.

Ba người tự ứng cử là ông Kỷ Bỉnh Mển, sinh năm 1953, ngoài Đảng, trình độ học vấn: Sư phạm ngạch bổ túc, Ủy viên Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường 4, thành phố Tân An; ông Bùi Văn Mười, sinh năm 1953, ngoài Đảng, cử nhân khoa học báo chí, cư trú tại phường 3, thành phố Tân An; ông Nguyễn Thanh Quang, sinh 19977, ngoài Đảng, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Khu công nghiệp Đồng Tâm.

Tỉnh Ninh Thuận đã thống nhất danh sách sơ bộ 80 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016. So với Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, số người ứng cử giảm 18 người (trong đó có 16 đại biểu đã có đơn xin rút tên trong danh sách); tỷ lệ số người ứng cử thuộc diện nữ, dân tộc, trẻ, ngoài Đảng được bảo đảm.

Tại hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã báo cáo việc phân bổ, giới thiệu người ứng cử, kết quả việc lấy ý kiến nhận xét, lấy phiếu tín nhiệm của cử tri nơi làm việc đối với 98 người được giới thiệu ứng cử (thiếu 2 người do Hội Khuyến học và Hội Người cao tuổi xin rút). Việc lấy ý kiến tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức được tiến hành đúng qui trình nội dung. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm có 82 ứng cử viên đạt số phiếu tín nhiệm 100%; số còn lại có số phiếu tín nhiệm từ 88,9% trở lên.

Tại Khánh Hòa,
Hội nghị hiệp thương lần 2 đã thông qua lý lịch trích ngang của từng ứng cử viên và thống nhất lập danh sách sơ bộ 95 người được các cơ quan, đơn vị trong tỉnh giới thiệu ra ứng cử, đảm bảo các yêu cầu đã đặt ra về tiêu chuẩn đại biểu cũng như cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu dự bầu vào Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

Sau hội nghị này, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa sẽ tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và nơi công tác (hoặc nơi làm việc) về những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nói trên. Được biết, trên cơ sở số dân của tỉnh Khánh Hòa gần 1,2 triệu người, số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 được bầu 53 đại biểu.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 thống nhất danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ (2011- 2016). Có 100% số ý kiến tại Hội nghị đã nhất trí lập danh sách sơ bộ 142 người tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, trong đó có 2 hồ sơ tự ứng cử.

Về cơ cấu thành phần, trình độ học vấn và độ tuổi như sau: nữ có 45 người chiếm 32,14%, 17 người ngoài Đảng chiếm 12,14%, 48 đại biểu là người dân tộc thiểu số chiếm 34,28%, tôn giáo có 11 người chiếm 7,85%; 7 người có trình độ thạc sĩ và tiến sĩ, 97 người có trình độ đại học, cao đẳng, 24 người có trình độ trung cấp, số còn lại chưa qua đào tạo chuyên môn; độ tuổi bình quân là 45,1 tuổi, đại biểu cao tuổi nhất là 69 tuổi, ít nhất là 26 tuổi.

Từ ngày 1 đến 10/4/2011, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh sẽ tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú các ứng cử viên và chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần 3./.

(TTXVN/Vietnam+)