Hiệu quả Chương trình SEQAP

Nâng chất và lượng nhờ SEQAP

Nâng chất và lượng nhờ SEQAP

GD&TĐ -Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP), với việc chuyển đổi từ dạy học nửa ngày sang học cả ngày đã tạo nên sức bật; góp phần nâng cao cả về chất và lượng cho các trường tiểu học vùng khó của tỉnh Điện Biên. 

SEQAP tác động tích cực đến năng lực cán bộ quản lý, giáo viên

SEQAP tác động tích cực đến năng lực cán bộ quản lý, giáo viên

GD&TĐ - Một trong ba nhiệm vụ cơ bản của SEQAP là tăng cường năng lực cho giáo viên, cán bộ quản lí đáp ứng yêu cầu dạy học cả ngày. Từ thực tiễn triển khai tại địa phương, nhiệm vụ xây dựng nguồn nhân lực được đánh giá là thành công lớn nhất của Chương trình này.

Nhiều hiệu quả thiết thực phát triển giáo dục từ SEQAP

Nhiều hiệu quả thiết thực phát triển giáo dục từ SEQAP

GD&TĐ - Để đảm bảo tính bền vững và hiệu quả hơn nữa của Chương trình đảm bảo chất lượng GD trường học (SEQAP), nhiều địa phương sau khi thực hiện Chương trình, đã có những đề xuất, kiến nghị với những mong muốn được nhân rộng mô hình, được quan tâm và đầu tư để các em HS được hưởng lợi ích từ Chương trình này.

Dạy học cả ngày trên cao nguyên đá

Dạy học cả ngày trên cao nguyên đá

GD&TĐ - Qua 6 năm triển khai chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP), các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã có những bước chuyển biến tích cực.

Phát huy hiệu quả bền vững từ Chương trình SEQAP

Phát huy hiệu quả bền vững từ Chương trình SEQAP

GD&TĐ - Thông tin từ nhiều địa phương, Chương trình đảm bảo chất lượng GD trường học (SEQAP) đã kết thúc nhưng những sáng kiến, những bài học, kết quả từ Chương trình vẫn tiếp tục được thực hiện trong năm học 2016 - 2017 và những năm tiếp theo.

Hiệu quả và tác động Chương trình SEQAP ở Bến Tre

Hiệu quả và tác động Chương trình SEQAP ở Bến Tre

GD&TĐ - Qua 6 năm tổ chức, triển khai và thực hiện, giáo dục Bến Tre nói chung và 48 trường tham gia Chương trình SEQAP nói riêng đã có sự chuyển biến tích cực, đó chính là hiệu quả và tác động từ Chương trình SEQAP.

Hiệu ứng tích cực từ Chương trình SEQAP

Hiệu ứng tích cực từ Chương trình SEQAP

GD&TĐ - Giám đốc Sở GD&ĐT Đồng Tháp Trần Thanh Liêm - cho biết: Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP), đã có hiệu ứng tích cực, góp phần cải thiện công tác quản lý và phương pháp dạy học đối với trường tiểu học. Đồng thời tăng cường năng lực cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý.

Giám đốc Sở GD&ĐT Đồng Tháp Trần Thanh Liêm - cho biết: Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP), đã có hiệu ứng tích cực, góp phần cải thiện công tác quản lý và phương pháp dạy học đối với trường tiểu học. 
Giám đốc Sở GD&ĐT Đồng Tháp Trần Thanh Liêm - cho biết: Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP), đã có hiệu ứng tích cực, góp phần cải thiện công tác quản lý và phương pháp dạy học đối với trường tiểu học. 

Bước đi vững chắc thực hiện dạy học cả ngày ở tiểu học

Bước đi vững chắc thực hiện dạy học cả ngày ở tiểu học

GD&TĐ - Dạy học cả ngày ở giáo dục tiểu học là hướng đi phù hợp với xu thế thời đại cũng như với yêu cầu, mục tiêu đổi mới căn bản toàn diện GD&ĐT; đáp ứng đòi hỏi của cha mẹ học sinh và xã hội về chất lượng và hiệu quả giáo dục tiểu học.