Cử tri với giáo dục

Những thay đổi căn bản trong dạy - học ngoại ngữ

Những thay đổi căn bản trong dạy - học ngoại ngữ

GD&TĐ - Các chuyên gia ngoại ngữ đều ghi nhận những biến đổi tích cực của ngành giáo dục thời gian gần đây, đặc biệt trong việc dạy và học ngoại ngữ khi học sinh ngày nay tiếp cận, học tiếng Anh tự nhiên, hứng thú và có động lực hơn.

Địa phương góp sức với nhiều thành tựu giáo dục

Địa phương góp sức với nhiều thành tựu giáo dục

GD&TĐ - Mảnh ghép từ thành tựu giáo dục mỗi địa phương tạo thành bức tranh giáo dục ngày càng tươi sáng trong toàn Ngành - ghi nhận từ đại diện những cơ quan, tổ chức có mối quan hệ mật thiết với ngành Giáo dục

Giáo dục đào tạo đang có sự thay đổi lớn

Giáo dục đào tạo đang có sự thay đổi lớn

GD&TĐ - Ngành Giáo dục đang tập trung thực hiện đổi mới một cách căn bản, toàn diện hướng tiêu chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế. Điều này đã tạo ra một sự thay đổi rất lớn.

Doanh nghiệp hào hứng đón nhận những thành quả đổi mới giáo dục

Doanh nghiệp hào hứng đón nhận những thành quả đổi mới giáo dục

GD&TĐ - Đại diện các doanh nghiệp - nơi hưởng thụ sản phẩm đầu ra của giáo dục và đào tạo - ghi nhận những thay đổi tích cực của các sinh viên tốt nghiệp ĐH, CĐ ngày nay. Trong đó, điểm nổi bật chính là sự vượt trội về khả năng ngoại ngữ và tin học so với trước đây.

Sinh viên chủ động trong học tập, học sinh vui tới trường

Sinh viên chủ động trong học tập, học sinh vui tới trường

GD&TĐ - Trong môi trường giáo dục năng động, sinh viên ngày nay tự tin, chủ động hơn rất nhiều. Cách đánh giá mới, nhẹ nhàng, không áp lực giúp các học sinh đến trường với tâm thế thoải mái. Đó là những ghi nhận tích cực của cử tri đối với Giáo dục.