Bộ trưởng Bộ GD&ĐT: Chỉ đạo và điều hành

Sứ mệnh cộng đồng là giá trị cốt lõi của trường đại học

Sứ mệnh cộng đồng là giá trị cốt lõi của trường đại học

GD&TĐ - “Hãy xác định sứ mệnh của nhà trường một cách rõ ràng trong tiến trình phát triển để nắm lấy cơ hội. Khi chúng ta có chiến lược phát triển đúng đắn, có tầm nhìn rõ ràng, hướng đến việc trở thành biểu tượng văn hóa của địa phương, các đồng chí sẽ thành công”.