Bộ trưởng Bộ GD&ĐT: Chỉ đạo và điều hành

Ngành Giáo dục chuẩn bị tổng kết thực hiện Nghị quyết T.Ư 3: Tập trung vào công tác cán bộ và những vấn đề cấp thiết

Ngành Giáo dục chuẩn bị tổng kết thực hiện Nghị quyết T.Ư 3: Tập trung vào công tác cán bộ và những vấn đề cấp thiết

GD&TĐ - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã nhấn mạnh vấn đề này trong phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp BCĐ tổng kết thực hiện Nghị quyết T.Ư 3 khóa VIII và xây dựng Đề án “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.