Đọc Nghe Xem

Truyện tranh Việt bao giờ khởi sắc?

Truyện tranh Việt bao giờ khởi sắc?

GD&TĐ - Những năm gần đây, truyện tranh Việt Nam đang có những bước phát triển nhất định. Tuy nhiên, để tryện tranh Việt tìm được chỗ đứng của mình trong lòng độc giả nước nhà và không bị “lấn át” bởi truyện tranh ngoại nhập ngay trên thị trường trong nước vẫn còn là một bài toán khó.