Điện thoại

Bkav bất ngờ dừng sản xuất BPhone 2017

Bkav bất ngờ dừng sản xuất BPhone 2017

GD&TĐ - Bkav đã chính thức cho dừng sản xuất BPhone 2017, thông tin này vừa được chia sẻ bởi đại diện Bkav. Theo đó, BPhone 2017 sẽ được ngừng sản xuất để nhường chỗ cho BPhone 2018.