Điện thoại

Bóc mẽ những kẻ đang "dùng ké" Wifi của bạn

Bóc mẽ những kẻ đang "dùng ké" Wifi của bạn

Để kiểm soát người nào đang "dùng ké" Wi-Fi nhà bạn, hay đơn giản muốn quản lý Pin, cũng như dung lượng trên thiết bị; thông thường người dùng phải bỏ ra khá nhiều công sức cũng như thời gian để làm những việc này.