Điển hình

Cộng đồng giáo viên Vật lý đặc biệt tại Lâm Đồng

Cộng đồng giáo viên Vật lý đặc biệt tại Lâm Đồng

GD&TĐ - “Diễn đàn Vật lý Giáo dục Lâm Đồng” được cho là diễn đàn đầu tiên và duy nhất cả nước được sử dụng để Sở GD&ĐT quản lý chuyên môn bộ môn. Đây là sản phẩm đầy tâm huyết của thầy Nguyễn Quốc Túy - Phó trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở GD&ĐT Lâm Đồng.