Bản in

Địa phương

Thứ Năm, 16/5/2013 14:51

Đánh giá thầy… qua mạng

Đánh giá thầy… qua mạng

(GD&TĐ) - Từ tháng 6/2010, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội đã xây dựng đề án "Đổi mới hoạt động đánh giá kết quả học tập của học sinh – sinh viên" trong đó xác định mục đích tiến tới độc lập quá trình đánh giá với quá trình giảng dạy nhằm nâng cao tính khách quan, chính xác của hoạt động đánh giá....

 

(GD&TĐ) - Từ tháng 6/2010, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội đã xây dựng đề án “Đổi mới hoạt động đánh giá kết quả học tập của học sinh – sinh viên” trong đó xác định mục đích tiến tới độc lập quá trình đánh giá với quá trình giảng dạy nhằm nâng cao tính khách quan, chính xác của hoạt động đánh giá. Hệ thống này đã đoạt giải thưởng Nhân tài đất Việt trong lĩnh vực CNTT năm 2012. “ĐH Công nghiệp Hà Nội có lẽ là trường duy nhất Việt Nam độc lập một cách tuyệt đối hoạt động đánh giá đối với hoạt động giảng dạy” - ông Hoàng Anh, GĐ Trung tâm Quản lý chất lượng cho hay.

 

Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội. Ảnh: NN
Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội. Ảnh: NN

Hệ thống hỗ trợ trực tiếp các hoạt động phân công giảng dạy, quản lý đánh giá bộ phận, xây dựng kế hoạch thi kết thúc học phần; xét điều kiện dự thi của sinh viên; lập phòng thi đánh số báo danh; xử lý phách bài thi; quản lý chấm thi và xử lý kết quả thi; bàn giao và lưu trữ các tài liệu liên quan; thăm dò ý kiến sinh viên; tổng hợp kết quả và tình hình thực hiện các nhiệm vụ, thông báo các nội dung liên quan tới các đơn vị và cá nhân trong trường qua web hoặc tin nhắn…

Nằm trong hệ thống này, trường xây dựng và đưa vào áp dụng phần mềm thăm dò ý kiến SV trực tuyến. Trước khi xem kết quả học tập của từng học phần, SV sẽ phải trả lời các câu hỏi khảo sát trên phần mềm. Vì vậy tỷ lệ lấy phiếu thăm dò của SV trong trường luôn là 100%. Kết quả tổng hợp ý kiến phản hồi của SV được phần mềm tự động tổng hợp và thông báo tới các đối tượng có liên quan. Công cụ lấy ý kiến phản hồi là phiếu thăm dò mức độ hài lòng của SV về môn học – học phần. Bộ phiếu được xây dựng riêng cho học phần lý thuyết và học phần thực hành gồm 24 tiêu chí theo 3 nhóm nội dung chính. Nhóm chuẩn bị dạy học gồm 7 tiêu chí; nhóm tổ chức dạy học – phương pháp dạy học gồm 11 tiêu chí; nhóm thực hiện quy chế - tác phong nhà giáo gồm 6 tiêu chí. Mỗi tiêu chí được xác định thành 5 mức độ khác nhau. 

“So với kết quả tổng hợp theo phiếu hỏi bằng giấy, mức độ hài lòng đối với giảng viên có giảm xuống, do việc đánh giá khách quan hơn, chính xác hơn. Kết quả tổng hợp ý kiến đã phản ánh đúng những mặt mạnh cũng như điểm cần khắc phục trong hoạt động quản lý, tổ chức dạy và học trong nhà trường” – ông Hoàng Anh cho biết.

Nguyễn Nhung