Địa phương

Lưu ý trong ngày làm thủ tục dự thi

Lưu ý trong ngày làm thủ tục dự thi

GD&TĐ - Những nội dung này được Sở GD&ĐT Ninh Thuận lưu ý các trường THPT và các trung tâm trực thuộc trong văn bản nhắc nhở một số nội dung trong tổ chức kỳ thi THPT quốc gia 2017.