Địa phương

Ngành giáo dục tỉnh Quảng Bình thiệt hại nặng nề sau lũ

Ngành giáo dục tỉnh Quảng Bình thiệt hại nặng nề sau lũ

GD&TĐ - Đợt mưa lũ lịch sử đã làm hầu hết, các trường học, trung tâm và cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh Quảng Bình bị thiệt hại nặng về người, tài sản, cơ sở vật chất trường, lớp học; nhiều cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành bị thiệt hại về nhà cửa, phương tiện, trang thiết bị gia đình...