Dân số-KHHGĐ

Những dấu ấn đầu tiên của Đề án 818

Những dấu ấn đầu tiên của Đề án 818

GD&TĐ - Đề án 818 về xã hội hóa các phương tiện tránh thai (PTTT) và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản (KHHGĐ-SKSS) bước đầu đã có hiệu ứng tích cực và đạt được những kết quả khích lệ.

Cuộc “bẻ ghi” chính sách dân số

Cuộc “bẻ ghi” chính sách dân số

GD&TĐ - GS.TS Nguyễn Đình Cử đã nói như vậy về sự chuyển đổi trọng tâm chính sách dân số từ Dân số - Kế hoạch hóa gia đình sang Dân số và Phát triển – một tư tưởng chủ đạo của Kết luận 119/KL-TW tháng 1 năm 2016.