Dân số-KHHGĐ

Hỗ trợ các gia đình sinh toàn con gái gặp khó khăn

Hỗ trợ các gia đình sinh toàn con gái gặp khó khăn

GD&TĐ - TPHCM sẽ triển khai thử nghiệm chính sách hỗ trợ nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ và trẻ em gái và có chính sách cho các cặp vợ chồng sinh con một bề là gái thuộc hộ nghèo, cận nghèo. 

Những dấu ấn đầu tiên của Đề án 818

Những dấu ấn đầu tiên của Đề án 818

GD&TĐ - Đề án 818 về xã hội hóa các phương tiện tránh thai (PTTT) và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản (KHHGĐ-SKSS) bước đầu đã có hiệu ứng tích cực và đạt được những kết quả khích lệ.

Cuộc “bẻ ghi” chính sách dân số

Cuộc “bẻ ghi” chính sách dân số

GD&TĐ - GS.TS Nguyễn Đình Cử đã nói như vậy về sự chuyển đổi trọng tâm chính sách dân số từ Dân số - Kế hoạch hóa gia đình sang Dân số và Phát triển – một tư tưởng chủ đạo của Kết luận 119/KL-TW tháng 1 năm 2016.