Cười

Điểm tích cực của việc bị sa thải

Điểm tích cực của việc bị sa thải

Tý nộp hồ sơ xin việc tại một công ty lớn. Sau khi xem qua một lượt, người phỏng vấn nhận thấy Tý đã bị sa thải ở tất cả những công ty mà anh làm việc trước kia.