Bản in

Chuyện lạ

Thứ Sáu, 21/4/2017 19:13

Cuộc sống tại "Tây Lương nữ quốc" có thật ở Trung Quốc

Cuộc sống tại "Tây Lương nữ quốc" có thật ở Trung Quốc

Người Mosuo ở tỉnh Vân Nam theo chế độ mẫu hệ, đàn ông không được coi trọng, còn phụ nữ mới là chủ gia đình.

Theo Dân Việt