Bản in

Chính trị

Chủ Nhật, 10/2/2013 00:18

Vững bước trên đường xuân của Đảng

Vững bước trên đường xuân của Đảng

 (GD&TĐ) - Đã từ lâu, cứ mỗi độ đón xuân về, chúng ta lại mừng Đảng ta thêm một tuổi. Mùa xuân đã thành biểu tượng của Đảng và Đảng đã mang mùa xuân đến cho đất nước ta, nhân dân ta. Đến Xuân Quý Tỵ 2013 này, đã 83 mùa xuân, chúng ta vững bước đi trên con đường xuân của Đảng, con đường đưa dân tộc ta đi tới một tương lai tươi sáng.

(GD&TĐ) - Đã từ lâu, cứ mỗi độ đón xuân về, chúng ta lại mừng Đảng ta thêm một tuổi. Mùa xuân đã thành biểu tượng của Đảng và Đảng đã mang mùa xuân đến cho đất nước ta, nhân dân ta. Đến Xuân Quý Tỵ 2013 này, đã 83 mùa xuân, chúng ta vững bước đi trên con đường xuân của Đảng, con đường đưa dân tộc ta đi tới một tương lai tươi sáng.

Chúng ta tự hào dưới ngọn cờ của Đảng, Tháng Tám năm 1945, nhân dân ta đã nhất tề nổi dậy, khởi nghĩa thành công, mang lại nền độc lập cho đất nước. Chúng ta tự hào dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã giành chiến thắng vẻ vang trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, và hiện nay đang tiếp tục tiến hành hiệu quả công cuộc đổi mới đất nước. Những thành quả to lớn mà chúng ta có được trong công cuộc đấu tranh giành độc lập và xây dựng đất nước chính là nhờ ở sự kề vai sát cánh của toàn dân tộc. Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc mà Đảng là hạt nhân lãnh đạo đã đưa Việt Nam từng bước vươn lên để sánh vai các cường quốc năm châu như Bác Hồ hằng mong ước. Từ chỗ 95% dân số mù chữ, đến nay chúng ta đã thực hiện việc phổ cập trung học cơ sở. Từ hệ thống trường lớp manh mún, nhỏ lẻ chỉ có ở cấp học thấp, đến nay chúng ta đã xây dựng được một hệ thống giáo dục quốc dân bề thế với đầy đủ các cấp học và trình độ đào tạo từ mầm non đến đại học, sau đại học. Từ chỗ là một đất nước nghèo đói chúng ta đã vươn lên trở thành một đất nước nông nghiệp phát triển có sản lượng gạo xuất khẩu đứng hàng nhất nhì thế giới. Nước ta đã vượt qua ngưỡng đói nghèo. Đời sống của người dân được cải thiện rõ rệt. Vị thế của đất nước được nâng cao. Việt Nam đã hội nhập ngày càng sâu rộng hơn vào hệ thống kinh tế khu vực và toàn cầu. Thế và lực của đất nước ngày càng lớn mạnh.

Xuân thì. Ảnh: Bắc Việt

Năm 2012 là năm thứ hai toàn Đảng toàn dân ta thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng. Năm 2012 vừa qua đã ghi dấu  nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, trong đó nổi bật là việc triển khai nghị quyết Hội nghị TW4 khóa XI về công tác xây dựng Đảng và việc Đảng ta xem xét nhiều vấn đề quan trọng của đất nước tại Hội nghị Trung ương 6 khóa XI. Năm 2012 đất nước ta đã vượt qua những khó khăn thách thức to lớn, đạt được những kết quả quan trọng trong ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát và trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội khác. Đúng là vẫn còn những kẻ cơ hội tìm mọi cách, dùng mọi thủ đoạn để tham ô, tham nhũng, buôn gian bán lậu… Nhưng đó chỉ là thiểu số. Vì lợi ích chung, chung tay, chung sức hết lòng phục vụ Tổ quốc, hướng tới lợi ích cộng đồng là lối sống chủ đạo của người Việt Nam hôm nay. Biết bao tấm gương trong lao động sản xuất, kinh doanh, biết bao người dân hiến đất xây trường học… Những tấm áo xanh tình nguyện của thế hệ trẻ đang hiện diện trên mọi miền Tổ quốc, đưa ánh sáng tri thức và tình người đến với đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Và thật đẹp biết bao hình ảnh người chiến sĩ Trường Sa đang chắc tay súng canh giữ từng tấc đất của Tổ quốc...

Bước sang năm mới 2013, phát huy những thành tựu đã đạt được trong năm cũ, ngành Giáo dục đang nỗ lực triển khai thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 và Kết luận số 51-KL/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội  nhập quốc tế”, đồng thời cũng nỗ lực triển khai thực hiện. Với sự nỗ lực phấn đấu của toàn ngành và sự quan tâm ủng hộ to lớn của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội, nhất định sự nghiệp giáo dục nước nhà sẽ phát triển lên một tầm cao mới để tiếp tục đóng góp hiệu quả vào sự phát triển chung của đất nước.

Vững bước trên con đường xuân của Đảng, chúng ta tin tưởng: NĂM MỚI, THẮNG LỢI MỚI.

Nhân dịp năm mới, Báo Giáo dục & Thời đại xin gửi tới toàn thể các thầy giáo, cô giáo, các cán bộ quản lý giáo dục, các công chức, viên chức ngành Giáo dục, các em học sinh, sinh viên và toàn thể bạn đọc lời chúc sức khỏe, an khang, thịnh vượng.

BÁO GIÁO DỤC & THỜI ĐẠI