Bản in

Chính trị

Thứ Năm, 22/3/2012 10:41

Học tập, quán triệt NQTW4 gắn với nhiệm vụ phát triển KT-XH ở địa phương

Học tập, quán triệt NQTW4 gắn với nhiệm vụ phát triển KT-XH ở địa phương

(GD&TĐ)-Với tinh thần nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả, không phô trương, hình thức, các địa phương đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh nhằm nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" đến đông đảo cán bộ lãnh đạo.

(GD&TĐ-Với tinh thần nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả, không phô trương, hình thức, các địa phương đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh nhằm nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đến đông đảo cán bộ lãnh đạo.

Học tập, quán triệt Nghị quyết TW 4 gắn với phát triển kinh tế xã hội (ảnh MH)
Học tập, quán triệt Nghị quyết TW 4 gắn với phát triển kinh tế xã hội (ảnh MH)

Ngày 21/3, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Nam tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Hải, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4, đồng thời yêu cầu việc triển khai thực hiện Nghị quyết trong toàn Đảng bộ phải nghiêm túc, toàn diện, không làm chiếu lệ, hình thức và phải đi đôi với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, bảo đảm an sinh xã hội.

Các đại biểu đã nghe dự thảo Kế hoạch của Tỉnh uỷ về về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4.

Cũng trong hội nghị, các đại biểu đã nghe Báo cáo tình hình xây dựng kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, từ khi tái lập tỉnh Quảng Nam cho đến cuối năm 2011, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt gần 69.000 tỷ đồng, tăng bình quân hàng năm hơn 24,5%. Nhờ đó, hệ thống kết cấu hạ tầng của tỉnh từng bước được phát triển, một số công trình khớp nối quy có mô lớn ở nhiều lĩnh vực được hình thành.
Thông qua việc đánh giá kết cấu hạ tầng của tỉnh vẫn còn yếu kém, thiếu tính kết nối, thiếu tính kết nối đồng bộ, chất lượng các công trình chưa đảm bảo bền vững, xuống cấp nhanh; công tác quản lý, khai thác, sử dụng còn yếu, hiệu quả thấp, UBND tỉnh cũng đề xuất những giải pháp chủ yếu phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng.

Ngày 21-3, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XI: "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" tới cán bộ chủ chốt trong toàn tỉnh.

Lãnh đạo Tỉnh ủy đã truyền đạt, quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết; trình bày dự thảo kế hoạch của Tỉnh ủy, nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp tiến hành và thời gian thực hiện ở từng cấp. Theo đó, Tỉnh ủy đề ra bốn nhóm giải pháp cơ bản để triển khai thực hiện Nghị quyết và tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong toàn đảng bộ với ba nội dung chính mà Nghị quyết đã nêu. Hội nghị cũng đóng góp ý kiến vào dự thảo hướng dẫn của các ban xây dựng Đảng trực thuộc Tỉnh ủy  về triển khai thực hiện Nghị quyết quan trọng này.

Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi phân công các đồng chí Tỉnh ủy viên chỉ đạo, kiểm tra chặt chẽ việc triển khai thực hiện kế hoạch, bảo đảm Nghị quyết được triển khai có chất lượng, nhanh chóng đi vào cuộc sống.       

Trong hai  ngày 20 và 21/3, Tỉnh ủy Bình Phước tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XI: "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" tới hơn 500 cán bộ chủ chốt, báo cáo viên trong tỉnh. Sau đợt học tập quán triệt Nghị quyết, tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ kiểm điểm tự phê bình và phê bình trước, cá nhân Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm điểm tự phê bình và phê bình sau. Cấp huyện, xã, đảng ủy trực thuộc cũng tiến hành theo phương pháp tập thể kiểm điểm trước, cá nhân kiểm điểm sau. Tỉnh ủy lưu ý năm huyện còn rừng phải nghiêm túc kiểm điểm về việc hàng nghìn héc-ta rừng phòng hộ, rừng đặc dụng để dân xâm canh, lấn chiếm hàng nghìn héc-ta đất rừng đến khi thu hồi đất làm khiếu kiện phức tạp. Các ban thường vụ huyện ủy cần nghiêm túc tự phê bình và phê bình, không để mất đoàn kết nội bộ, nêu cao tinh thần đoàn kết giữa các cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là khi giải quyết những vấn đề bức xúc.

Nguyễn Sơn -Ngọc Lan-Thanh Xuân