Bản in

Chính trị

Thứ Sáu, 30/10/2009 11:26

Cán bộ ngành y tế được phép mở phòng khám tư

Cán bộ ngành y tế được phép mở phòng khám tư

(GD&TĐ) - Sáng nay (30/10), Quốc hội làm việc tại Hội trường, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội Trương Thị Mai trình bày báo cáo Luật Khám bệnh, chữa bệnh

Làm ngoài giờ là quyền lợi chính đáng

Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội, nhiều ý kiến đồng ý với tên gọi là Luật Khám bệnh, chữa bệnh nhưng phải bổ sung các quy định liên quan đến điều kiện bảo đảm khám bệnh, chữa bệnh (KCB).

Bác sĩ sẽ được mở phòng khám tư

Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị lấy tên Luật hành nghề y vì, hoạt động KCB là vấn đề tổng hợp, phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như đầu tư nguồn lực, cơ chế tài chính y tế, xã hội hóa y tế, chính sách đối với cán bộ y tế, điều kiện kinh tế xã hội, mức sống của người dân cùng trình độ dân trí, đạo đức xã hội.... nghiên cứu kinh nghiệm thế giới cho thấy, đa số các nước ban hành Luật hành nghề y. Mặt khác, theo dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh, chỉ có cán bộ y tế thuộc khối khám bệnh, chữa bệnh mới bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề, như vậy cán bộ y tế dự phòng có bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề hay không. Hiện nay, nhiều quốc gia quy định cán bộ y tế kể cả khối dự phòng và KCB đều phải có chứng chỉ hành nghề.

Sau khi phân tích, xem xét 2 loại ý kiến nêu trên, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho rằng nội dung các quy định của cả 2 loại ý kiến về cơ bản là không khác nhau nhiều. Ủy ban thường vụ Quốc hội nhất trí với đề nghị của Chính phủ giữ tên Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Về vấn đề cán bộ công chức, viên chức hành nghề y tế tư nhân, cũng có 2 loại ý kiến khác nhau.

Một là đề nghị kế thừa Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân, theo hướng cho phép cán bộ, công chức, viên chức làm việc ngoài giờ, nhưng không được thành lập, tham gia thành lập, tham gia quản lý điều hành đối với tất cả các loại cơ sở KCB tư nhân.

Ý kiến thứ hai đồng ý với dự thảo Luật, cho phép công chức, viên chức y tế làm ngoài giờ, thành lập các loại cơ sở KCB tư nhân nhưng không được thành lập, tham gia thành lập và quản lý bệnh viện tư nhân.

Đại biểu Võ Thị Dễ (đoàn Long An) phân tích, cán bộ y tế khi đã hoàn thành nhiệm vụ ở các bệnh viện có quyền được làm ngoài giờ. Đấy là một quyền lợi chính đáng, vừa đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân, hơn nữa lại bù đắp được sự thiếu hụt cán bộ y tế như hiện nay, cùng đó lại nâng cao được đời sống của cán bộ y tế hiện nay. Tuy nhiên, cán bộ y tế phải phân biện rạch ròi giữ công và tư. Không được đưa bệnh nhân về phòng khám tư để trục lợi… 

Về vấn đề này, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho rằng, loại ý kiến thứ nhất sẽ tạo ra ranh giới pháp lý rõ ràng giữa y tế của Nhà nước và y tế tư nhân, cho phép cán bộ y tế tiếp tục làm ngoài giờ theo hợp đồng với các cơ sở KCB tư nhân để tận dụng chất xám, đáp ứng nhu cầu KCB cho nhân dân, đồng thời tránh tình trạng lạm dụng cơ sở vật chất và uy tín của bệnh viện của Nhà nước để phục vụ lợi ích cá nhân. Còn việc cải thiện đời sống cho cán bộ y tế sẽ từng bước được thực hiện thông qua việc điều chỉnh chế độ đãi ngộ cán bộ y tế bằng nguồn ngân sách nhà nước và đổi mới cơ chế tài chính y tế. Việc tiếp tục để cán bộ y tế nhà nước vừa làm công, vừa làm tư như hiện nay sẽ tạo ra sự cạnh tranh không bình đẳng giữa y tế nhà nước và tư nhân. Tuy nhiên, trong tình trạng còn thiếu nhân lực ở các bệnh viện hiện nay, quy định theo loại ý kiến thứ nhất là chưa phù hợp; bên cạnh đó, có thể một số cán bộ y tế sẽ bỏ khu vực nhà nước để hành nghề tư nhân.

Loại ý kiến thứ hai phù hợp với quy định của Luật phòng, chống tham nhũng và Luật cán bộ, công chức: chỉ cấm cán bộ y tế tham gia thành lập và quản lý điều hành bệnh viện tư nhân hoặc các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp và Luật hợp tác xã. Quy định này tạo điều kiện để tiếp tục sử dụng trình độ chuyên môn, chất xám của cán bộ y tế, nhất là trong tình trạng còn thiếu nhân lực ở các bệnh viện hiện nay.

Ủy ban thường vụ Quốc hội đồng ý với loại ý kiến thứ hai, cho phép công chức, viên chức y tế làm ngoài giờ, thành lập các loại cơ sở KCB tư nhân nhưng không được thành lập, tham gia thành lập và quản lý bệnh viện tư nhân.

Luật KCB cần có điều về bác sĩ gia đình

Về việc định kỳ cấp lại giấy phép hoạt động, một số ý kiến đề nghị nên quy định cấp giấy phép hoạt động 1 lần cho các cơ sở KCB và sau khi cấp giấy phép thì cơ quan quản lý nhà nước phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra. Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị nên quy định 3 - 5 năm cấp lại hay gia hạn giấy phép.

Bác sĩ gia đình rất cần thiết

Đại biểu Võ Thị Dễ (đoàn Long An) phân tích, cấp giấy phép hoạt động định kỳ cho các cơ sở khám chữa bệnh là cần thiết. Bởi vì qua thời gian, cơ sở vật chất của các cơ sở đó sẽ xuống cấp. Cấp giấy phép theo định kỳ sẽ giúp các cơ sở khám chữa bệnh có trách nhiệm nâng cấp cơ sở vật chất hơn, nâng cao trình độ y, bác sĩ hơn nữa. Nếu chi kiểm tra định kỳ hàng năm như hiện nay sẽ không nâng cáo được y đức, cơ sở vật chất của các cơ sở khám chữa bệnh.

Bà Võ Thị Dễ cung cho bết thêm, bác sĩ gia đình là rất cần thiết, đưa được y tế đêbs sát người dân, giảm tải được y tế tuyến trên. Hiện nay, cả nước chỉ có khoảng 300 bác sĩ gia đình. Tôi đề nghị điều 83 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh có mục nói về bác sĩ gia đình.

Quang Anh