Chính trị

Phong trào, hoạt động của Đoàn TN đã đi vào chiều sâu và sát thực

Phong trào, hoạt động của Đoàn TN đã đi vào chiều sâu và sát thực

GD&TĐ - Với số lượng trên 100 ngàn đoàn viên, thanh niên, trong đó có gần 45 ngàn đoàn viên, thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và gần 60 ngàn đoàn viên là sinh viên, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ GD&ĐT lần thứ VI: Dấu ấn một nhiệm kỳ

Chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ GD&ĐT lần thứ VI: Dấu ấn một nhiệm kỳ

GD&TĐ - Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ GD&ĐT lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022 là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Bộ GD&ĐT. Qua đó nhằm nâng cao chất lượng công tác Đoàn, phát huy trí tuệ của tuổi trẻ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Bộ GD&ĐT.