Chính trị

Phân công chuẩn bị phiên họp thứ 14 của UBTVQH

Phân công chuẩn bị phiên họp thứ 14 của UBTVQH

Để chuẩn bị cho phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (từ ngày 11-20/9/2017), Thủ tướng Chính phủ đã phân công các thành viên Chính phủ chuẩn bị một số dự án luật, báo cáo.

Chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ GD&ĐT lần thứ VI: Dấu ấn một nhiệm kỳ

Chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ GD&ĐT lần thứ VI: Dấu ấn một nhiệm kỳ

GD&TĐ - Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ GD&ĐT lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022 là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Bộ GD&ĐT. Qua đó nhằm nâng cao chất lượng công tác Đoàn, phát huy trí tuệ của tuổi trẻ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Bộ GD&ĐT.