Chính sách

Trường hợp tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút

Trường hợp tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút

GD&TĐ - Hỏi: Tôi đang công tác tại một trường thuộc vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn từ năm 2007. Đến năm 2012, sau khi hưởng đủ phụ cấp thu hút 5 năm thì tôi được chuyển về vùng thuận lợi.