Chính sách

Không để khoảng trống bảo hiểm y tế cho học sinh lớp 12

Không để khoảng trống bảo hiểm y tế cho học sinh lớp 12

GD&TĐ - Chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) chỉ cho học sinh lớp 12 tham gia BHYT đến ngày cuối cùng của năm học đã dẫn đến nhiều bất cập: khoảng trống BHYT là khoảng thời gian bốn tháng (từ tháng 6 đến tháng 9) trước khi trở thành sinh viên, học sinh không biết tham gia BHYT như thế nào cho phù hợp. Để bảo đảm sự tham gia BHYT liên tục và thuận tiện cho học sinh lớp 12, cơ quan chức năng cần nhanh chóng sửa đổi quy định nêu trên.

Giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2017-2018

Giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2017-2018

GD&TĐ - Thực hiện Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục; Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018, Bộ GD&ĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2017-2018.

 

 

Tăng cường giáo dục kỹ năng sống qua dạy học

Tăng cường giáo dục kỹ năng sống qua dạy học

GD&TĐ - Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có Công văn đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.