Chính sách

Cách tính, hưởng phụ cấp đặc thù, nặng nhọc cho giáo viên nghề

Cách tính, hưởng phụ cấp đặc thù, nặng nhọc cho giáo viên nghề

Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 113/2015/NĐ-CP ngày 09/11/2015 của Chính phủ quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập.

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học

GD&TĐ - Thực hiện Luật Viên chức và Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học.

Chi tiền tỷ để đi du học không được học ngành học mong muốn

Chi tiền tỷ để đi du học không được học ngành học mong muốn

GD&TĐ -“Du học nước ngoài hay du học tại chỗ, mỗi sự lựa chọn đều có những lợi thế và những điểm hạn chế riêng. Khi cân nhắc cho con cái theo học một chương trình quốc tế dù ở nước bản địa hay ở ngay tại Việt Nam, các phụ huynh nên cân nhắc năng lực tài chính và cả những trở ngại khi đi du học nước ngoài để có một kế hoạch tốt cho con em mình”.