Chính sách

Giáo viên có được nghỉ phép gộp?

Giáo viên có được nghỉ phép gộp?

GD&TĐ - Giáo viên miền núi có được nghỉ phép gộp không? Nếu được thì xin cho biết cụ thể và được quy định hoặc hướng dẫn tại văn bản nào? – Trịnh Thọ (trinhtho***@gmail.com).

Nhà giáo thuộc danh sách trả lương được hưởng phụ cấp thâm niên

Nhà giáo thuộc danh sách trả lương được hưởng phụ cấp thâm niên

GD&TĐ - Giáo viên mầm non dạy ở trường công lập được 3 năm có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, sau đó trúng tuyển viên chức và được vào biên chế. Vậy thời gian dạy ở trong mầm non công lập 3 năm đó có được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo không? - Nguyễn Thị Như (nguyennhu***@gmail.com).