Chính sách

Phụ cấp lâu năm được tính theo thời gian thực tế làm việc ở vùng ĐBKK

Phụ cấp lâu năm được tính theo thời gian thực tế làm việc ở vùng ĐBKK

GD&TĐ - Sau khi tốt nghiệp tôi được tuyển dụng làm giáo viên tiểu học của huyện Đắk Song (Đăk Nông) từ tháng 1/2010. Năm học 2016-2017, tôi chuyển công tác sang huyện Đắk R'lấp. Cả hai nơi tôi dạy học đều thuộc vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn. Tôi có được cộng nối hai nơi công tác để tính hưởng phụ cấp lâu năm đối với giáo viên vùng khó hay không? - Đặng Thị Thu Thủy (dtthuthuy***@gmail.com).

Tạm dừng bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

Tạm dừng bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

GD&TĐ - Hỏi: Tôi nghe nói Bộ GD&ĐT dừng bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, thông tin này có chính xác không, như vậy chúng tôi những người học hệ cử nhân Văn muốn làm giáo viên thì phải làm thế nào? - Nguyễn Minh Thư (nguyenminhthuspv@gmail.com).