Chính sách

Giáo viên THCS dạy 24 tiết/tuần đúng hay sai?

Giáo viên THCS dạy 24 tiết/tuần đúng hay sai?

GD&TĐ - Giáo viên THCS dạy cả tiết chính và tiết kiêm nhiệm 24 tiết/tuần là đúng hay sai? Và giáo viên đó có được thanh toán tiền thừa giờ hay không? - Nguyễn Thạch (nguyenthat***@gmail.com).

Giải đáp về phân công nhiệm vụ đối với giáo viên

Giải đáp về phân công nhiệm vụ đối với giáo viên

GD&TĐ - Tôi là giáo viên từng có thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt. Sau khi hết thời hạn công tác, tôi trở về vùng thuận lợi công tác. Tuy nhiên, hiệu trưởng lại không phân công tôi dạy đủ số tiết theo quy định mà yêu cầu tôi phụ trách thêm phòng thiết bị trường học. Xin hỏi như vậy có đúng không? -Nguyễn Thị Ngọc (nguyenngoc***@gmail.com).

Giáo viên THPT dạy 18 tiết/tuần có được tính tiền dạy thêm giờ?

Giáo viên THPT dạy 18 tiết/tuần có được tính tiền dạy thêm giờ?

GD&TĐ - Chúng tôi là giáo viên THPT, trong năm học 2015 – 2016 nhà trường phân công chúng tôi dạy 17 tiết/tuần trong học kỳ 1, học kỳ 2 được phân công dạy18 tiết/tuần. Vậy chúng tôi có được tính tăng giờ trong năm học đó không, nếu được thì tính như thế nào? – Bùi Quang (mualu2008@gmail.com).

Có phải bắt buộc thưởng Tết?

Có phải bắt buộc thưởng Tết?

Việc thưởng Tết không phải là quy định bắt buộc, mà đây là chính sách do từng cơ quan, đơn vị áp dụng phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của đơn vị.