Chính sách

Quy định về hưởng trợ cấp thất nghiệp

Quy định về hưởng trợ cấp thất nghiệp

GD&TĐ - Chồng tôi vừa chấm dứt hợp đồng lao động với trường đại học. Vậy sau bao lâu thì chồng tôi được hưởng trợ cấp thất nghiệp? – Nguyễn Thị Thương (nguyenthuong***@gmail.com).