Chính sách

Quy định trình độ giáo viên trung học phổ thông

Quy định trình độ giáo viên trung học phổ thông

GD&TĐ - Ông Nguyễn Trần Thành (Bình Định) có hơn 6 năm làm giảng viên đại học, có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên đại học, cao đẳng do Trường Đại học Vinh cấp. Hiện ông Thành muốn nộp đơn xin vào dạy tại trường trung học phổ thông.

Những điểm mới về Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học

Những điểm mới về Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học

GD&TĐ - Nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập của quy định hiện hành được quy định từ năm 2003, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư số 10/2017/TT-BGDĐT ngày 28/4/2017 ban hành Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học thay thế các quy định trước đây tại Quyết định số 40/2003/QĐ-BGD&ĐT đối với đào tạo từ xa trình độ đại học.
 

Những điểm mới về liên kết đào tạo trình độ đại học

Những điểm mới về liên kết đào tạo trình độ đại học

GD&TĐ - Thông tư 07/2017/BGDĐT ban hành Quy định về liên kết đào tạo trình độ đại học nhằm khắc phục những bất hợp lý trong quy định về liên kết đào tạo trước đây và yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo của hình thức liên kết đào tạo, tiếp cận chất lượng của hình thức đào tạo chính quy.