Bạn của con

Cha mẹ giúp con hết sợ bài tập về nhà

Cha mẹ giúp con hết sợ bài tập về nhà

Khi con không hứng thú với việc làm bài tập về nhà, đó thực sự là một gánh nặng đặt lên vai cha mẹ. Nhiều phụ huynh nôn nóng dễ nổi cáu, dọa nạt con nhưng điều này có thể khiến trẻ phản ứng tiêu cực.